Zakres działania: Cykl kształcenia trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne: I etap- klasy I-III, II etap - klasy IV-VIII. 

W szkole funkcjonuje także przedszkole dla grup dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

 

Organ prowadzący: Gmina Skrwilno

 

Serwis informacyjny BIP został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. 2001r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie BIP  (Dz. U. 2002r., Nr. 61, poz. 619).

 

Za redakcję serwisu BIP odpowiada osoba zarządzające placówką.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 grudzień 2019 15:16 Super User