Ogłoszenia

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

mgr Małgorzata Błachewicz

mgr Anita Okońska

mgr Sylwia Jałowiec

mgr Anna Witkowska

mgr Jolanta Watkowska

RELIGIA

ksiądz Paweł Jan Waruszewski

ksiądz Tomasz Albert Mączyński

JĘZYK POLSKI

mgr Iwona Jeżewska-Świeżak

mgr Iwona Sękowska

mgr Maria Manelska

mgr Małgorzata Celebudzka

MATEMATYKA

mgr Romualda Sternicka

mgr Anna Komorowska  

BIOLOGIA

mgr Anna Grzegorzewska

CHEMIA

mgr Joanna Tatkowska

FIZYKA

mgr Renata Teska

GEOGRAFIA

mgr Joanna Tatkowska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Ewelina Filipska 

mgr Michał Fodrowski 

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Ewelina Filipska

HISTORIA

mgr Beata Bartnikowska

mgr Danuta Ardanowska

INFORMATYKA

mgr Andrzej Kosiński

mgr Tomasz Kowalczyk

TECHNIKA

mgr Katarzyna Sęczyk Milewska

mgr Tomasz Kowalczyk

MUZYKA

mgr Grzegorz Kowalski 

PLASTYKA

mgr Mirosława Watkowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

mgr Mirosława Watkowska 

mgr Tomasz Kowalczyk

mgr Andrzej Kosiński

mgr Tomasz Graczyk

mgr Grzegorz Kowalski

BIBLIOTEKA

mgr Joanna Wierzchowska

ŚWIETLICA SZKOLNA

mgr Mirosława Watkowska

LOGOPEDA

mgr Małgorzata Piasecka

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Aleksandra Mączkowska

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U. 2014r., poz. 1195 ).
Akty prawne i dokumenty obowiązujące w Zespole Szkół w Skrwilnie
  • Ustawa o systemie oświaty 
  • Statut szkoły
  • Program wychowawczy szkoły
  • Szkolny program profilaktyki 
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że: 

 

Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców jest: Zespół Szkół w Skrwilnie, ul. Bieżuńska 16, 87-510 Skrwilno

 

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych - Cezary Kwiatek, z którym można się skontaktować się poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Zakres działania: Cykl kształcenia trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne: I etap- klasy I-III, II etap - klasy IV-VIII. 

W szkole funkcjonuje także przedszkole dla grup dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

 

Organ prowadzący: Gmina Skrwilno

 

Serwis informacyjny BIP został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. 2001r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie BIP  (Dz. U. 2002r., Nr. 61, poz. 619).

 

Za redakcję serwisu BIP odpowiada osoba zarządzające placówką.