Akty prawne i dokumenty obowiązujące w Zespole Szkół w Skrwilnie
  • Ustawa o systemie oświaty 
  • Statut szkoły
  • Program wychowawczy szkoły
  • Szkolny program profilaktyki 
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania 
 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.