ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
sekretariat@zsskrwilno.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Aktualności

Odsłony: 3616

Rozwój czytelnictwa jest działaniem priorytetowym biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Skrwilnie. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 3 zakupiono do biblioteki prawie tysiąc nowości wydawniczych oraz uzupełniono lektury szkolne. Uczniowie biorą także udział w różnego rodzaju projektach edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki. 

      W klasach pierwszych dzieci biorą udział w całorocznym projekcie „Czyta mama, tata, babcia, czyta pani, czytam ja”. Projekt ma na celu nawiązanie współpracy z rodzinnym środowiskiem pierwszoklasisty i upowszechnianie zamiłowania dzieci do czytelnictwa. To wiele fantastycznych spotkań, wspólnych z rodzicami - którzy są bardzo zaangażowani w nasze przedsięwzięcia i przede wszystkim ogromna motywacja do zdobywania wiedzy, umiejętności czytania, wzbogacania słownictwa, twórczej kreatywności i … duża ilość przeczytanych książek – rozbudzających wyobraźnię i nawyk codziennego czytania.

                Klasa druga realizuje projekt „Wkręceni w czytanie!” Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka. Dzieci m.in. prowadziły na lekcjach festiwal czytania wierszy i fragmentów książek, realizują „Literacką mapę Polski” – wykonanie mapy Polski z naniesionymi miejscami urodzin autorów piszących książki dla dzieci, poprzedzone czytaniem fragmentów ich twórczości.

Uczniowie klas trzecich realizują roczny projekt edukacyjny „Ortografia na wesoło”. Od września wykonują ćwiczenia ortograficzne. Podsumowaniem  projektu będzie konkurs ortograficzny klas III, podczas którego zostaną wyłonieni mistrzowie ortografii klas III w Szkole Podstawowej w Skrwilnie.

Czwartoklasiści biorą udział w rocznym projekcie edukacyjnych „Książka uczy, bawi, wychowuje” Uczniowie regularnie wypożyczają ze szkolnej biblioteki książki według własnych zainteresowań. Uczestniczyli m.in. w „porankach czytelniczych” w świetlicy szkolnej. Pisali listy do swoich ulubionych bohaterów książkowych i wykonywali zakładki do książek.

 „Czytam – więc jestem” – ta parafraza słynnych słów Kartezjusza to nazwa projektu czytelniczego realizowanego przez uczniów klasy piątej. Od października do grudnia uczniowie zdobywali punkty za kolejne zadania, które związane były z wylosowaną wcześniej książką. Uczniowie po zapoznaniu się z treścią powieści wykonali komiksy do wybranego fragmentu i print screen strony autora. Zadania nie tylko pokazały zaangażowanie klasy, ale i rywalizację o dalsze punkty.

Szóstoklasiści zrealizowali projekt edukacyjny „Śladami Stasia i Nel”. W oparciu o lekturę uczniowie opracowywali mapę podróży śladami tułaczki Stasia i Nel według wskazówek nauczyciela.

Uczniowie klas siódmych realizują projekt „Czytam – polecam”. Do ich zadań należy m.in. przygotowanie prezentacji multimedialnej o przeczytanych i polecanych książkach.

            Młodzież z klas ósmych zdążyła przed nauczaniem zdalnym zrealizować projekt edukacyjny „Lekcja głośnego czytanie z wychowawcą, kolegami i koleżankami”. Uczniowie m.in. zostali zapoznani z literaturą dostępną w bibliotece szkolnej oraz wzięli udział w lekcji głośnego czytania.

            Założeniem projektów jest kształtowanie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka. Podjęte działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką oraz przygotowanie i wdrożenie ich do samodzielnego czytania. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokazano, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety.

 

Kategoria: