Aktualności

Odsłony: 3835

Dyrektor Zespołu Szkół przypomina:

23-31.12.2020 r.zimowa przerwa świąteczna (Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

04.01-17.01.2021 r.ferie zimowe (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111).

Kategoria: