Aktualności

Odsłony: 3709

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW W CZASIE TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

17.03.2021r. (środa)

Przywozy-bez zmian

Odwozy-12:00

Klasy 0 odbierają rodzice

18.03.2021r. (czwartek)

Przywozy-bez zmian

Odwozy-11:15

Klasy 0 odbierają rodzice

19.03.2021r. (piatek)

Przywozy-bez zmian

Odwozy-11:00

Klasy 0 odbierają rodzice

Kategoria: