ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
sekretariat@zsskrwilno.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Kategoria:

Klasa VIII (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

(poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny-online)

Język polski

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

MATEMATYKA

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

HISTORIA

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

Język angielski

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

Język rosyjski

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

Wiedza o społeczeństwie

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

Biologia

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

Chemia

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

Geografia

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

Fizyka

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

INFORMATYKA

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

 

Godzina wychowawcza

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa -gzamin próbny online

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

Wychowanie fizyczne

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

Religia

klasa VIII

poniedziałek, wtorek, środa-egzamin próbny online

Kategoria:

Klasa VII (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

Język polski

klasa VII

zadania język polski klasa VII (III tydzień)

MATEMATYKA

klasa VII a

zadania matematyka klasa VII a (III tydzień)

MATEMATYKA

klasa VII b

Zadania matematyka klasa VII b (III tydzień)

HISTORIA

klasa VII

Zadania historia klasa VII (III tydzień)

Biologia

klasa VII

Zadania biologia klasa VII (III tydzień)

prezentacja

Chemia

klasa VII

Zadania chemia klasa VII (III tydzień)

Geografia

klasa VII

Zadania klasa VII (III tydzień)

Fizyka

klasa VII

Zadania fizyka klasa VII (III tydzień)

Język angielski

klasa VII a

Zadania język angielski klasa VII a (III tydzień)

Język angielski

klasa VII b

Zadania język angielski klasa VII b (III tydzień)

Język rosyjski

klasa VII a

Zadania język rosyjski klasa VII a (III tydzień)

klasa VII b

Zadania język rosyjski klasa VII b (III tydzień)

INFORMATYKA

klasa VII

Zadanie informatyka klasa VII (III tydzień)

 

Muzyka

klasa VII

Zadania muzyka klasa 7 (III tydzień)

karta pracy

Plastyka

klasa VII a

zadanie plastyka VII a (III tydzień)

Plastyka

klasa VII b

zadanie plastyka VII b (III tydzień)

Godzina wychowawcza

klasa VII a b

 Godzina wychowawcza

Ankieta uzdolnień

 

Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne VII a

wychowanie fizyczne klasa VII b

Prezentacja multimedialna

Religia

klasa VII

zadanie religia (III tydzień)

Koło informatyczne

klasa VII

koło informatyczne