HOT-INFO

ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
zs-skrwilno@wp.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Kategoria:

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie informuje, iż na podstawie komunikatu Kujawsko–Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 23.10.2020 r. terminy konkursów przedmiotowych, które jeszcze się nie odbyły na etapie szkolnym, zostają anulowane, co w praktyce oznacza odwołanie tychże konkursów.

Kategoria:

W dniu 22.10.2020 r. (czwartek) zajęcia dla klas IV-VIII ,,a” odbywają się w godz. 8.00-12.30

wg następującego harmonogramu:

Klasa IV ,,a”

Klasa IV ,,b”

Klasa V

Klasa VI ,,a”

Klasa VI ,,b”

Klasa VII ,,a”

Klasa VII ,,b”

Klasa VIII ,,a”

1.

J.polski

Muzyka

 

J. polski

 

Plastyka

 

J. polski

 

Matematyka

 

J. polski

 

j. ang.

 

2.

Muzyka

 

Plastyka

 

J.polski

 

J. polski

 

J.polski

 

j. polski

 

Matematyka

 

J. ang.

 

3.

J.polski

 

Zaj. socjot.

 

J. ang.

 

J. polski

 

Plastyka

 

Muzyka

 

Matematyka

 

J. polski

 

4.

J. ang.

 

J. polski

 

j. polski

 

Zaj. socjot.

 

J. polski

 

Plastyka

 

Muzyka

 

Matematyka

5.

Technika

 

J. ang.

 

Muzyka

 

Godz. wych

 

J. polski

 

Zaj. socjot.

 

Plastyka

 

Matematyka

 

W dniu 22.10.2020 r. zajęcia dla klas II-III w godz. 8.30-12.30 prowadzą wychowawcy klas.

Klasa I zajęcia od godziny 8.00 (wg planu) z wychowawcą.

Świetlica

7.00-8.00 p. M. Watkowska

8.00-8.30 p. M. Błachewicz

12.30- 15.00 p A. Mączkowska

Odwozy –wg harmonogramu odwozów w poniedziałek.

Kategoria:

Od poniedziałku 26.10.2020r. zgodnie z Komunikatem Prezesa RM z dnia 23.10.2020r.  uczniowie klas IV-VIII odbywać będą nauczanie zdalne.

Zajęcia  zdalne dla klas IV-VIII odbywać się będą  z wykorzystaniem platformy  Microsoft Teams.

Lekcje i zajęcia poprowadzone zostaną zgodnie z dotychczas  obowiązującym tygodniowym planem zajęć. Etapy szkolne Konkursów Przedmiotowych  Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty będą organizowane w szkole zgodnie z harmonogramem. 

W związku z przejściem klas IV-VIII na zdalne nauczanie istnieje możliwość wypożyczenia na okres nauki zdalnej laptopów najbardziej potrzebującym uczniom. 

 Uczniowie klas I-III pozostają w szkole i kontynuują naukę w sposób tradycyjny.

      Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

         Proszę zadbać o ograniczenie kontaktów uczniów skierowanych na nauczanie zdalne, aby wprowadzone zmiany pomogły w walce z epidemią i by chronić najsłabszych.

Dziękuję za pomoc i zrozumienie. Życzę zdrowia.

 

Iwona Jeżewska – Świeżak

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie

Kategoria:

Takie motto przyświecało Świętu Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Skrwilnie. Dnia 13 października 2020r. społeczność uczniowska podziękowała swoim pedagogom i pracownikom słowami poezji zaprawionymi muzyczną nutą.

Z zachowaniem należytych norm sanitarnych przygotowano krótki program, w którym uczniowie prezentowali „na wesoło” różne typy nauczycieli i uczniów. Nie zabrakło życzeń, słów wdzięczności i zapewnień o dozgonnej pamięci. Tradycyjny kwiatek zastąpiono przygotowanymi graficznymi podziękowaniami, które zdobić będą ściany pokoju nauczycielskiego, by przypominały pedagogom o tym, że brać uczniowska pamięta o swoich nauczycielach. „A w tych trudnych czasach – jak zaakcentowała dyrektor ZS w Skrwilnie pani Iwona Jeżewska – Świeżak – życzymy sobie wzajemnie wszyscy przede wszystkim zdrowia.”

W przygotowaniu skromnej uroczystości uczniom pomogli: p. Iwona Sękowska i p. Grzegorz Kowalski.

Czytaj więcej: „Trzeba wielkiego serca, by kształtować młodych ludzi.”
Kategoria:

Plan zajęć -23.10.2020 r.(piątek)

Klasa IVa

 1. J. polski

 2. J. angielski

 3. Technika

 4. Plastyka

 5. J.polski

Klasa IV b

 1. Plastyka

 2. Technika

 3. Muzyka

 4. J.polski

 5. Technika

Klasa V

 1. Technika

 2. Muzyka

 3. Plastyka

 4. Zaj. socj.

 5. J.polski

Klasa VI a

 1. Matematyka

 2. J. polski

 3. Zaj. z wych.

 4. J. polski

 5. Muzyka

Klasa VI b

 1. Muzyka

 2. J. polski

 3. Zaj. socj.

 4. Zaj. socj.

 5. J. polski

Klasa VII a

 1. J. polski

 2. Plastyka

 3. J. polski

 4. J. polski

 5. Matematyka

Klasa VII b

 1. J. polski

 2. Zaj. socjot.

 3. J. polski

 4. Muzyka

 5. J. polski

Klasa VIII a

 1. J. angielski

 2. Matematyka

 3. J.polski

 4. Matematyka

 5. W.f.

Kategoria:

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie informuje, iż 14 października, na podst. art.74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1603), jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

W dniu 14 października 2020 r. w Zespole Szkół w Skrwilnie odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

w godz. 7.00-15.00 (świetlica).