Odsłony: 4206

Zestawy zadań i ćwiczenia dla uczniów


Język polski

klasa IV

Zadania język polski klasa IV

Język polski

klasa V

Zadania język polski klasa V

Język polski

klasa VI

Zadania język polski klasa VI

 

Język polski

klasa VII

Zadania język polski klasa VII

Język polski

klasa VIII

Zadania język polski klasa VIII


MATEMATYKA

klasa IV

Zadania matematyka klasa IV

MATEMATYKA

klasa V a

Zadania matematyka klasa V a

MATEMATYKA

klasa V b

Zadania matematyka klasa V b

MATEMATYKA

klasa VI a i b

zadania matematyka klasa VI a i b

 

MATEMATYKA

klasa VII a

zadania matematyka klasa VII a

MATEMATYKA

klasa VII b

Zadania matematyka lasa VII b

MATEMATYKA

klasa VIII

Zadania matematyka klasa VIII


HISTORIA

klasa IV

Zadania historia klasa IV

HISTORIA

klasa V

Zadania historia klasa V

HISTORIA

klasa VI

Zadania historia klasa VI

HISTORIA

klasa VII

Zadania historia klasa VII

HISTORIA

klasa VIII

Zadania historia klasa VIII


Wiedza o społeczeństwie

klasa VIII

Zadania wiedza o społeczeństwie klasa VIII


Biologia

klasa V

Zadania biologia klasa V

Biologia

klasa VI

Zadania biologia klasa VI

Biologia

klasa VII

Komunikat

Zadania biologia klasa VII

Zeszyt ćwiczeń

Biologia

klasa VIII

Zadania biologia klasa VIII


Przyroda

klasa IV

Zadania przyroda klasa IV


Chemia

klasa VII

Zadania chemia klasa VII

Chemia

klasa VIII

Zadania chemia klasa VIII


Geografia

klasa Va

Zadania geografia klasa V a

Geografia

klasa Vb

Zadania geografia klasa V b

Geografia

klasa VI a i b

Zadania klasa VI a i b

Geografia

klasa VII a i b

Zadania klasa VII a i b

Geografia

klasa VIII

Zadania klasa VIII


Fizyka

klasa VII

Zadania fizyka klasa VII

Fizyka

klasa VIII

Zadania fizyka klasa VIII


Język rosyjski

klasa V

Zadania język rosyjski klasa V


Język angielski

klasa I

Zadania język angielski klasa I

Język angielski

klasa IV

Zadania język angielski klasa IV

Język angielski

klasa V

Zadania język angielski klasa V

Język angielski

klasa VI

Zadania język angielski klasa VI

Język angielski

klasa VII

Zadania język angielski klasa VII


INFORMATYKA

klasa IV

Zadanie informatyka klasa IV

INFORMATYKA

klasa V

Zadanie informatyka klasa V

INFORMATYKA

klasa VI a

Zadanie informatyka klasa VI

INFORMATYKA

klasa VI b

Polecenie

Zadanie informatyka klasa VI

INFORMATYKA

klasa VII

Polecenie

Zadanie informatyka klasa VII

INFORMATYKA

klasa VIII

Polecenie

Zadanie informatyka klasa VIII


TECHNIKA

klasa IV

Zadanie technika klasa IV

TECHNIKA

klasa V

Zadanie technika klasa V

TECHNIKA

klasa VI

Zadanie technika klasa VI


Edukacja dla bezpieczeństwa

klasa VIII

Zadania Edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII


Muzyka

klasa IV

Zadania muzyka klasa IV

Muzyka

klasa V

Zadania muzyka klasa V

Muzyka

klasa VI

Zadania muzyka klasa 6

Muzyka

klasa VII

Zadania muzyka klasa 7


Plastyka

klasa IV, V a, V b, VIa, VI b, VII a, VII b

zadanie plastyka


Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne


Edukacja wczesnoszkolna

klasa I

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

klasa II

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

klasa III

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III


Zajęcia dodatkowe z muzyki

Edukacja wczesnoszkolna

Zadania muzyka edukacja wczesnoszkolna

Zadania muzyka edukacja wczesnoszkolna


Chór

Chór

Kategoria: