Odsłony: 5400

Zadania-klasa V (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)

Język polski

klasa V a

Zadania-język polski klasa V a

klasa V b

Zadania-język polski klasa V b 

MATEMATYKA

klasa V a

Zadania-matematyka klasa V a

MATEMATYKA

klasa V b

Zadania-matematyka klasa V b

HISTORIA

klasa V a

 Zadania-historia klasa V a

Biologia 

klasa V

Zadania-biologia klasa V

Język rosyjski

klasa V

Zadania-język rosyjski klasa V

Język angielski

klasa V

Zadania-język angielski klasa V

Muzyka

klasa V

Zadania-muzyka klasa V

Technika

klasa V a

Zadanie-technika

 

Godzina wychowawcza

klasa V

Godzina wychowawcza V b

 

Wychowanie fizyczne

klasa V a

wychowanie fizyczne klasa V a

 

klasa V b

wychowanie fizyczne klasa V b 

Religia

klasa V

Zadanie religia (XIV tydzień)

Kategoria: