ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
sekretariat@zsskrwilno.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Odsłony: 1865

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:


 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest:

Zespół Szkół w Skrwilnie,
ul. Bieżuńska 16, 87-510 Skrwilno  

 1. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2a. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
 2. Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą  przetwarzane w celu:
  -wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa:
  Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa  o systemie informacji oświatowej,
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

-realizacji celów związanych z promocją działań, poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej, informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach,  przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów- wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

-zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę szkołę podstawową , poprzez zastosowanie środków technicznych w postaci monitoringu wizyjnego. 

 1. Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków  zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie  uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów

prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane,  rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce,

oficjalnych szkolnych stronach internetowych

 

 1. Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 3. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji (wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

         Cezary Kwiatek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna

 

Informacja Publiczna Informacja Publiczna

 

klauzula informacyjna-ogólna klauzula informacyjna-ogólna

 

akta osobowe pracowników-zleceniobiorcy akta osobowe pracowników

 

akta osobowe pracowników akta osobowe pracowników

 

archiwum zakladowe archiwum zakladowe

 

arkusz ocen arkusz ocen

 

biblioteka szkolna biblioteka szkolna

 

dziennik lekcyjny dziennik lekcyjny

 

dziennik zajęć przedszkolnych dziennik zajęć przedszkolnych

 

ewidencja uczniów ewidencja uczniów

 

informacja publiczna informacja publiczna

 

karta rowerowa karta rowerowa

 

korespondencja korespondencja

 

księga dzieci i 

młodzieży księga dzieci i młodzieży

 

legitymacje szkolne legitymacje szkolne

 

lista dzieci lista dzieci

 

monitoring monitoring

 

monitoring przedszkole monitoring przedszkole

 

monitoring zespół szkół monitoring zespół szkół

 

klauzula ogólna klauzula ogólna

 

praktyki studenckie praktyki studenckie

 

praktyki uczniowskie praktyki uczniowskie

 

rejestr kart rowerowych rejestr kart rowerowych

 

rekrutacja do przedszkola rekrutacja do przedszkola

 

rekrutacja do szkoły rekrutacja do szkoły

 

staż staż

 

świadectwa szkolne świadectwa szkolne

 

umowy cywilnoprawne umowy cywilnoprawne

 

karty wycieczek karty wycieczek

 

rejestr skarg i wniosków rejestr skarg i wniosków

 

oświadczenie poufności oświadczenie poufności

 

Zamówienia publiczne-klauzula ogólna Zamówienia publiczne-klauzula ogólna

 

Zamówienia publiczne-art.13 Zamówienia publiczne-art.13

 

Zamówienia publiczne-art.14 Zamówienia publiczne-art.14

 

oświadczenie poufności ZFŚS oświadczenie poufności ZFŚS

 

ZFŚS ZFŚS

Kategoria: