Odsłony: 3617

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie przypomina, iż na podst. art.68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1603) ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

18, 19 marca 2021 r.

W dniach 18, 19 marca 2021 r. w Zespole Szkół w Skrwilnie odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 7.00-15.00 (świetlica).

Kategoria: