ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
sekretariat@zsskrwilno.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Kategoria:

Dnia 17 lutego w Zespole Szkół w Skrwilnie odbył się konkurs dedykowany św. Janowi Pawłowi II. Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie wszystkich szkół gminy Skrwilno.

Celem, który od początku przyświecał organizatorom, jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy o życiu, nauczaniu i działalności wielkiego Polaka, a przede wszystkim przybliżenie jego literackiej twórczości i strof o Nim. To doskonała okazja, aby spojrzeć na Papieża Polaka z innej strony, od strony jego poetyckiej twórczości.

Recytacje oceniało jury w składzie: przewodniczący – dyrektor RDK w Rypinie pani Justyna Motylewska, sekretarz Gminy Skrwilno pan Janusz Szmytkowski, proboszcz skrwileńskiej parafii ks. Paweł Waruszewski oraz kanonik ks. Władysław Jagięłło.

Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny konkursu, dojrzałość i oryginalność interpretacji prezentowanych utworów.

Konkurs uświetniły występy wokalne uczennic Julii Stańczak i Agaty Okońskiej, które przygotował pan Grzegorz Kowalski.

W trakcie obrad jury był czas na wymianę wrażeń oraz słodki poczęstunek.

Julia Kolczyńska, która zadeklamowała „Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza” uzyskała drugie miejsce, zaś Agata Okońska, która zaprezentowała utwór „Prośba Jana” – trzecie miejsce Wyróżnienia otrzymali: Szymon Boros i Jan Kolczyński.

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyrekcję ZS w Skrwilnie. Nad przebiegiem konkursu czuwały organizatorki panie Joanna Wierzchowska i Małgorzata Piasecka.

 

Kategoria:

 Szkoła Podstawowa w Skrwilnie szczyci się wieloma zdolnymi uczniami, którzy zdobywają wysokie miejsca w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych: Kuratora Oświaty, recytatorskich, językowych, plastycznych, PCK.

W tym roku szkolnym Samanta Pepel z VIII klasy zdobyła tytuł laureata w Konkursie Kuratora Oświaty z Chemii  oraz tytuł finalisty Konkursu Kuratora Oświaty z Języka Rosyjskiego . Uczennicę przygotowały panie Joanna Tatkowska i Ewelina Filipska.

Z kolei Filip Sękowski z VIII klasy uzyskał tytuł finalisty Konkursu Kuratora Oświaty z  Języka Polskiego. Ucznia przygotowała pani Małgorzata Celebudzka.

Gratulujemy sukcesów!!!

Kategoria:

Dnia 18 grudnia 2019r. o godz. 12-tej, w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród, wyróżnień, dyplomów i upominków. 
Na konkurs wpłynęły 592 prace plastyczne z 40 placówek dawnego województwa włocławskiego. Jury oceniło prace w 3 kategoriach wiekowych, przyznając 9 nagród, 21 wyróżnień oraz dodatkowo zakwalifikowało 20 prac do wystawy pokonkursowej. 
Wśród tej artystycznej elity znalazło się 7 prac uczniów Zespołu Szkół w Skrwilnie.
Nagrodę otrzymała Marta Ciarcińska z kl. VIIa. Marta udzieliła również wywiadu dziennikarce Radia PiK.

Czytaj więcej: Ekologiczny Konkurs Malarski dla dzieci i młodzieży pt. „OTO LAS”

Podkategorie