ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
sekretariat@spskrwilno.com.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Kategoria:

Ograniczenia spowodowane stanem epidemii zmieniły to, w jaki sposób spędzamy wolny czas. Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Skrwilnie nie ustaje w wysiłkach, żeby zachęcić uczniów do rozkochania się w świecie książek.

 A może tak zamiast telefonu, komputera czy telewizora sięgnąć po książkę dawno zapomnianą lub ciągle odkładaną? Być może będzie to ulubiona bajka, komiks lub album. „Książki to najlepsi przyjaciele, nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele.”

Czytaj więcej: Książka moim przyjacielem
Kategoria:

23.02.2021r. w klasie IIIa odbył się klasowy konkurs recytatorski. Chętni uczniowie prezentowali na forum klasy wiersz Wiery Badalskiej „ Jakie to wszystko ciekawe”. Interpretacje i pomysły były bardzo interesujące. Wszyscy wykonawcy starannie przygotowali się do występu. Komisja w składzie p. Małgorzata Piasecka i p. Anita Okońska przyznała równorzędne nagrody następującym osobom:

Julia Kęsicka, Julia Suska, Bartosz Graczyk, a wyróżnienie otrzymał Dominik Nowicki.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła wychowawczyni klasy IIIa p. Anita Okońska.

GRATULUJEMY!

Czytaj więcej: Konkurs recytatorski
Kategoria:

Janusz Szmytkowski
tel. 54 270 00 12 wew. 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres zadań Koordynatora do spraw dostępności:

  • wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Skrwilnie,
  • przygotowuje i koordynuje wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitoruje działalność Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zarządzenie 39a.2020-koordynator dostępności

Kategoria:

Uczniowie Zespołu Szkół w Skrwilnie wzięli udział w nietypowym konkursie czytelniczo – fotograficznym „Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY” zorganizowanym z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Zadaniem było wykonanie i przesłanie zdjęcia ucznia ZS w Skrwilnie, który czyta książkę lub czasopismo. Ważne były oryginalność i pomysłowość. Fotografie nawiązywały tematyką do czytelnictwa.

 Celem konkursu było zachęcenie do czytania oraz ukazanie, że czytanie to doskonała rozrywka, a dla wielu pasja i wielka przyjemność. To także zwrócenie uwagi tym, którzy nie doznali jeszcze satysfakcji płynącej z lektury książki, że czytać można wszędzie, o każdej porze i w każdym wieku tylko… trzeba zacząć czytać.

Czytaj więcej: Przyłapani na czytaniu
Kategoria:

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Skrwilnie   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły:  www.spskrwilno.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01.                                                                 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-05.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. W Zespole Szkół w Skrwilnie  dla strony www.spskrwilno.com.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative, pod adresem  internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.spskrwilno.com.pl spełnia wymagania w 74,75%.

Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.


Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Andrzej Kosiński, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 542700086. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Do budynku  Zespołu Szkół w Skrwilnie prowadzą cztery   wejścia.  W pierwszej części szkoły wejście główne,  jedno  boczne do szatni oraz dwa wejścia w drugiej części budynku. Jedno wejście jest z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne  w godzinach pracy szkoły. Oprócz wyżej wymienionych wejść do budynku szkoły  znajdują się: wejście boczne od strony hali do budynku, wejście dla personelu kuchni, boczne  wejście do sali gimnastycznej oraz cztery wejścia bezpośrednio prowadzące do hali sportowej.  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji, przy wejściu głównym, są pracownicy obsługi.

W budynku i w hali sportowej  znajduje się winda pozwalająca  na przemieszczanie się osób niepełnosprawnych na wyższe piętra. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się  w części budynku  i w hali sportowej.  Dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ułatwiającym przemieszczanie się po budynku jest brak progów w pomieszczeniach szkoły.                                                                         

Za budynkiem wyznaczono miejsce  parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W  szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Kategoria:

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Skrwilnie z okazji powrotu uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej zaprosiła dzieci do akcji czytelniczej „Bilet powrotny do biblioteki”.

Akcja jest formą zabawy dla uczniów, do której zaproszeni zostali także rodzice.. Uczniowie otrzymali bilety powrotne do biblioteki, na których znajdują się ikonki ilustrujące kategorie książek oraz legenda. Podczas każdej wizyty w bibliotece uczeń może poprosić o książkę z danej kategorii. Po wypożyczeniu konduktor – bibliotekarz kasuje odpowiednią ikonkę. Po skasowaniu całego biletu uczeń dostaje dyplom oraz upominek.

Czytaj więcej: Bilet powrotny do biblioteki
Kategoria:

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Skrwilnie długo czekali na ten dzień – Ślubowanie. Obostrzenia związane z Covid-19 i praca zdalna utrudniały zorganizowanie tak ważnego dnia.

Ale udało się! Dnia 28.01.2021r. uczniowie klas Ia i Ib wraz ze swoimi wychowawcami p. Sylwią Jałowiec i p. Anna Witkowską wzięły udział w uroczystym ślubowaniu. Gośćmi dzieci były p. Dyrektor Szkoły Iwona Jeżewska- Świeżak i p. Wicedyrektor Małgorzata Celebudzka.

Uczniowie pięknie, galowo ubrani zaprezentowali krótką część artystyczną, w której zdali pierwszy egzamin na ucznia. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Po pasowaniu dzieci oficjalnie zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Na koniec otrzymały dyplomy oraz upominki ufundowane przez rodziców.

Czytaj więcej: Ślubowanie pierwszoklasistów