Odsłony: 6764

Zadania-klasa V (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)

Język polski

klasa V a

Zadania-język polski klasa V a

klasa V b

Zadania-język polski klasa V b 

MATEMATYKA

klasa V a

Zadania-matematyka klasa V a

MATEMATYKA

klasa V b

Zadania-matematyka klasa V b

HISTORIA

klasa V a

 Zadania-historia klasa V a

klasa V b

 Zadania-historia klasa V b

Geografia 

klasa V a

Zadania-geografia klasa V a

klasa V b

Zadania-geografia klasa V b

Biologia 

klasa V

Zadania-biologia klasa V

Prezentacja-paprotniki

Zeszyt ćwiczeń

Język rosyjski

klasa V

Zadania-język rosyjski klasa V

Język angielski

klasa V

Zadania-język angielski klasa V

INFORMATYKA

klasa V a

Zadanie-informatyka klasa V a

INFORMATYKA

klasa V b

Zadanie-informatyka klasa V b

Plastyka

klasa V

Zadanie-plastyka

Muzyka

klasa V

Zadania-muzyka klasa V

Technika

klasa V a

Zadanie-technika

klasa V b

Zadanie-technika

Godzina wychowawcza

klasa V

Godzina wychowawcza

Wychowanie do życia w rodzinie

klasa V

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie fizyczne

klasa V a

wychowanie fizyczne klasa V a

klasa V b

wychowanie fizyczne klasa V b

 

Religia

klasa V

Zadanie religia (VIII tydzień)

 

Kategoria: