Odsłony: 5808

Zadania-klasa IV (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Język polski

klasa IV

Zadania-język polski klasa IV

Matematyka

klasa IV

Zadania-matematyka klasa IV

Historia

klasa IV

Historia klasa IV

Język angielski

klasa IV

Zadania-język angielski

Przyroda

klasa IV

Zadania-przyroda klasa IV (temat 1)

Zadania-przyroda klasa IV (temat 2)

Prezentacja-las

Informatyka

klasa IV

Zadania-informatyka klasa IV

Koło informatyczne

klasa IV

Koło informatyczne klasa IV 

Plastyka

klasa IV

Zadania-plastyka

Technika

klasa IV

Zadania-technika

Muzyka

klasa IV

Zadania-muzyka klasa IV

Godzina wychowawcza

klasa IV

Godzina wychowawcza klasa IV

Style uczenia się

Wychowanie fizyczne

klasa IV

wychowanie fizyczne

Religia

klasa IV

Zadanie religia (X tydzień)

Kategoria: