Odsłony: 6547

Zadania-klasa VI (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Język polski

klasa VI a

Zadania-język polski klasa VI a

Język polski

klasa VI b

Zadania-język polski klasa VI b

MATEMATYKA

klasa VI

Zadania-matematyka klasa VI

 

HISTORIA

klasa VI a

Zadania-historia klasa VI a

Historia VI b

Zadania-historia klasa VI b

Biologia

klasa VI

Zadania-biologia klasa VI

Zeszyt ćwiczeń

Prezentacja multimedialna

Zajęcia rozwijające kreatywność ucznia-biologia klasa VI

Zajęcia kształtujące kreatywność uczniów

Geografia

klasa VI a b

Zadania-geografia klasa VI

 

Język angielski

klasa VI

Zadania-język angielski klasa VI

Język rosyjski

klasa VI a b

Zadania-język rosyjski klasa VI 

INFORMATYKA

klasa VI a

Zadanie-informatyka klasa VI a

INFORMATYKA

klasa VI b

Zadanie-informatyka klasa VI b

Technika

klasa VI

Zadanie-technika

Plastyka

klasa VI

Zadanie-plastyka

Muzyka

klasa VI

Zadania-muzyka klasa VI

Godzina wychowawcza

klasa VI

Godzina wychowawcza klasa VI

Style uczenia się

Wychowanie fizyczne 

VI

wychowanie fizyczne VI a

wychowanie fizyczne VI b

Religia

klasa VI

Zadanie religia (X tydzień)

Kategoria: