Odsłony: 4995

Zadania-klasa VIII (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)

Język polski

klasa VIII

Zadania-język polski klasa VIII

MATEMATYKA

klasa VIII

Zadania-matematyka klasa VIII 

HISTORIA

klasa VIII

Zadania-historia klasa VIII

Język angielski

klasa VIII

Zadania-język angielski klasa VIII

Język rosyjski

klasa VIII

Zadania-język rosyjski klasa VIII

Wiedza o społeczeństwie

klasa VIII

Zadania-wiedza o społeczeństwie klasa VIII

Biologia

klasa VIII

Zadania-biologia klasa VIII

Chemia

klasa VIII

Zadania-chemia klasa VIII

Zajęcia rozwijające aktywność i kreatywność w zakresie chemii

Zadania rozwijające aktywność i kreatywność w zakresie chemii

Geografia

klasa VIII

Zadania-geografia klasa VIII

Fizyka

klasa VIII

Zadania-fizyka klasa VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa

klasa VIII

Zadania Edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII

Prezentacja multimedialna

 

Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne klasa VIII

Godzina wychowawcza

Godzina wychowawcza klasa VIII

Test

Religia

klasa VIII

Zadanie-religia (XIII tydzień)

Kategoria: