ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
sekretariat@zsskrwilno.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Kategoria:

Dyrektor Zespołu Szkół przypomina:

23-31.12.2020 r.zimowa przerwa świąteczna (Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

04.01-17.01.2021 r.ferie zimowe (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111).

Kategoria:

Ho, ho, ho…. Mikołajki już za nami. W poniedziałek 7 grudnia za oknem zabrzmiał dzwonek św. Mikołaja. Jakie było zaskoczenie, gdy wyglądając przez okno, przedszkolaki zobaczyły św. Mikołaja z ogromnym workiem prezentów. Wyczekiwany Gość pomachał dzieciom i poprosił, by wyszły na korytarz, gdzie zostawił każdej grupie list. Nauczycielki odczytały, że Mikołaj nie wejdzie do sali, ponieważ panuje pandemia, ale dla wszystkich zostawił prezenty. Przedszkolaki były mile zaskoczone taką niespodzianką. Radość i zadowolenie długo nie schodziło dzieciom z twarzy. Mamy nadzieję, że za rok znowu nas odwiedzi, a Rodzicom serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu paczek i zorganizowaniu nietypowej wizyty św. Mikołaja.

Czytaj więcej: Mikołajkowa niespodzianka
Kategoria:

Rozwój czytelnictwa jest działaniem priorytetowym biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Skrwilnie. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 3 zakupiono do biblioteki prawie tysiąc nowości wydawniczych oraz uzupełniono lektury szkolne. Uczniowie biorą także udział w różnego rodzaju projektach edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki. 

      W klasach pierwszych dzieci biorą udział w całorocznym projekcie „Czyta mama, tata, babcia, czyta pani, czytam ja”. Projekt ma na celu nawiązanie współpracy z rodzinnym środowiskiem pierwszoklasisty i upowszechnianie zamiłowania dzieci do czytelnictwa. To wiele fantastycznych spotkań, wspólnych z rodzicami - którzy są bardzo zaangażowani w nasze przedsięwzięcia i przede wszystkim ogromna motywacja do zdobywania wiedzy, umiejętności czytania, wzbogacania słownictwa, twórczej kreatywności i … duża ilość przeczytanych książek – rozbudzających wyobraźnię i nawyk codziennego czytania.

Czytaj więcej: Rozwijamy czytelnictwo w Zespole Szkół w Skrwilnie
Kategoria:

„Razem na święta” Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to bardzo szlachetna cecha, szczególnie jeśli pomagamy osobom chorym, samotnym. Zespół Szkół w Skrwilnie realizuje treści wychowawcze takie jak: uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i angażowanie się w akcje społeczne „dla dobra innych” oraz uczy empatii i życzliwości. Uczniowie Zespołu Szkół w Skrwilnie przystąpili po raz kolejny do akcji MEN „Razem na święta”, której celem jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym oraz budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji miały bezpieczny i odpowiedzialny charakter z zachowaniem dystansu społecznego oraz postępowaniem zgodnym z wytycznymi sanitarnymi. W ramach akcji „Razem na Święta” podjęte zostały działania polegające na wykonaniu kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom poprzez wrzucenie ich do skrzynek pocztowych. Uczniowie wykonali także ozdoby świąteczne dla przyjaciół. Młodzież zaoferowała pomoc osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach. Przedszkolaki zaś wzięły udział w akcji charytatywnej na rzecz zwierząt ze schroniska.

Kategoria:

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie informuje, iż na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:
21, 22 grudnia 2020 r.

W dniach 21, 22 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół w Skrwilnie odbywają się

zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

w godz. 8.00-15.00 (świetlica).

Kategoria:

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie informuje, że zgodnie z komunikatem

Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

z dnia 25.11.2020r. stacjonarne funkcjonowanie szkoły podstawowej zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021r.