ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
sekretariat@zsskrwilno.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Kategoria:

Od poniedziałku 26.10.2020r. zgodnie z Komunikatem Prezesa RM z dnia 23.10.2020r.  uczniowie klas IV-VIII odbywać będą nauczanie zdalne.

Zajęcia  zdalne dla klas IV-VIII odbywać się będą  z wykorzystaniem platformy  Microsoft Teams.

Lekcje i zajęcia poprowadzone zostaną zgodnie z dotychczas  obowiązującym tygodniowym planem zajęć. Etapy szkolne Konkursów Przedmiotowych  Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty będą organizowane w szkole zgodnie z harmonogramem. 

W związku z przejściem klas IV-VIII na zdalne nauczanie istnieje możliwość wypożyczenia na okres nauki zdalnej laptopów najbardziej potrzebującym uczniom. 

 Uczniowie klas I-III pozostają w szkole i kontynuują naukę w sposób tradycyjny.

      Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

         Proszę zadbać o ograniczenie kontaktów uczniów skierowanych na nauczanie zdalne, aby wprowadzone zmiany pomogły w walce z epidemią i by chronić najsłabszych.

Dziękuję za pomoc i zrozumienie. Życzę zdrowia.

 

Iwona Jeżewska – Świeżak

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie

Kategoria:

Takie motto przyświecało Świętu Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Skrwilnie. Dnia 13 października 2020r. społeczność uczniowska podziękowała swoim pedagogom i pracownikom słowami poezji zaprawionymi muzyczną nutą.

Z zachowaniem należytych norm sanitarnych przygotowano krótki program, w którym uczniowie prezentowali „na wesoło” różne typy nauczycieli i uczniów. Nie zabrakło życzeń, słów wdzięczności i zapewnień o dozgonnej pamięci. Tradycyjny kwiatek zastąpiono przygotowanymi graficznymi podziękowaniami, które zdobić będą ściany pokoju nauczycielskiego, by przypominały pedagogom o tym, że brać uczniowska pamięta o swoich nauczycielach. „A w tych trudnych czasach – jak zaakcentowała dyrektor ZS w Skrwilnie pani Iwona Jeżewska – Świeżak – życzymy sobie wzajemnie wszyscy przede wszystkim zdrowia.”

W przygotowaniu skromnej uroczystości uczniom pomogli: p. Iwona Sękowska i p. Grzegorz Kowalski.

Czytaj więcej: „Trzeba wielkiego serca, by kształtować młodych ludzi.”
Kategoria:

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie informuje, iż 14 października, na podst. art.74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1603), jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

W dniu 14 października 2020 r. w Zespole Szkół w Skrwilnie odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

w godz. 7.00-15.00 (świetlica).

Kategoria:

„ Gdzie nie ma książki , tam w życiu człowieka czyni się zła pustka,

której niczym wypełnić nie można (….).

Człowiek więdnie bez dobrej książki,

jak więdnie kwiat bez słońca” .

K.Makuszyński

 

Społeczność Zespołu Szkół w Skrwilnie  po raz pierwszy wzięła udziału w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie.

Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Celem akcji były: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Czytaj więcej: Akcja "Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”
Kategoria:

Jesień skłania częściej do refleksji nad mijającym czasem. Nie zawsze są to refleksje pogodne. Szczególnie, gdy dotyczą tragicznych losów wojny, okupacji, okrucieństw i masowych mordów, jakie popełniał na narodzie polskim hitlerowski okupant.

 Dnia 4 października w skrwileńskim kościele odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca okrutne wydarzenia drugiej wojny światowej. Okolicznościową akademię przygotowali i zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Skrwilnie pod kierownictwem pań: Małgorzaty Piaseckiej i Joanny Wierzchowskiej oraz pana Grzegorza Kowalskiego. Obchody 81 rocznicy zbrodni w Raku uświetnili swoją obecnością: Józef Ramlau - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Zbigniew Sosnowski - Wicemarszałek woj. Kujawsko-Pomorskiego, Paweł Zgórzyński - Radny Sejmiku woj. Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Czarnecki - Wicestarosta Rypiński, Radni RG Skrwilno, Paweł Grzybowski - Burmistrz Miasta Rypin, Tomasz Gnap - Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno, Ks. Tadeusz Zaborny, Ks. Kan. Władysław Jagiełło, Wójt Gminy Skrwilno pan Dariusz Kolczyński, dyrekcja Zespoły Szkół w Skrwilnie, dyrekcja Szkoły Podstawowej w Okalewie, dyrekcja Szkoły Podstawowej w Skudzawach oraz delegacje: OSP, Klubu Seniora i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogowie

Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem ofiar w  skrwileńskim lesie w miejscowości Rak.

Czytaj więcej: W hołdzie ofiarom hitleryzmu – 81 rocznica zbrodni w Raku